Mengenalkan Qosida Burdah kepada Anak

Wahai Tuhan kami (Allah SWT) limpahkanlah shalawat dan salam selalu selama-lamanya dan abadi kepada Kekasih-Mu, yang terbaik di antara...